Hlavní nabídka společnosti EGC a.s. České Budějovice

Řízení projektu a controling

 • komplexní činnost při řízení rozsáhlých projektů.
 • aktivní práce v týmech řízení projektů svých klientů.
 • příprava návrhů na optimalizaci těchto činností a jejich zpracování.
 • návrhy a realizace informačních systémů pro řízení projektů.
 • zpracování metodik a jejich zavedení při řízení projektů.
[nahoru]

Expertní služby

 • systematická spolupráce s klienty pro včasné odhalení problémové oblasti výstavby a příprava návrhů na jejich řešení.
 • zpracování přesných zadání těchto řešení odběratelům a zadavatelům.
 • příprava postupů a kapacitních zdrojů pro zpracování a realizaci těchto řešení.
[nahoru]

Projektové poradenství

 • technická pomoc při projektovém dozoru.
 • samostatná práce v pracovních skupinách.
 • výkon projektantů ve výstavbě.
 • zpracování projektové dokumentace.
[nahoru]

Smluvní vztahy ve výstavbě

 • zajištění poradenské činnosti v oblasti smluvních vztahů.
 • zajištění konzultací smluv při tvorbě a uzavírání, posouzení závazků a rizik ze smluvních vztahů již uzavřených.
 • zpracování a projednání smluv.
[nahoru]

Odborné překlady

 • zajištění odborných překladů.
 • zpracování odborných cizojazyčných textů a dokumentace.
[nahoru]