Naším posláním je napomáhat podnikům a organizacím působícím
v roli dodavatele, investora nebo odběratele v investiční výstavbě lépe a
hospodárněji plnit jejich úlohu.

Strategické zaměření společnosti

Hlavním strategickým zaměřením společnosti je oblast řízení rozsáhlých projektů, návrhů informačních systémů pro řízení projektů a tvorba příslušných metodik a jejich zavádění a uplatňování. Další významnou oblastí profilace společnosti jsou smluvní vztahy ve výstavbě a obchodě, zahrnující mimo jiné činnosti tvorby smluv, konzultací při uzavírání, vyhodnocování plnění smluvních podmínek apod. V neposlední řadě jsou to činnosti jako technická pomoc při projektovém dozoru, všeprofesní koordinace prací, zpracování odborných posudků, expertíz a odborných překladů.
[nahoru]

Orientace v oblasti investiční výroby

  • svou nabídkou společnost EgC navazuje a doplňuje hlavní účastníky výstavby v oblastech, kde může nabídnout ucelená řešení dílčích problémů, nebo i dlouhodobou podporu při běžných činnostech a to v celém průběhu výstavby.
  • EgC nabízí pružnost a přizpůsobivost měnícím se podmínkám a požadavkům svých klientů.
  • EgC nabízí vazbu na další společnosti a pracoviště z oblasti investiční výstavby a energetiky.
  • EgC nabízí pružná řešení právě těch problémů, které jejich klienty nejvíce tíží.
[nahoru]

Vize společnosti

  • být progresivní poradenskou společností pro investiční činnost a výstavbu, hlavně v oblasti energetiky.
  • kádrem kvalifikovaných pracovníků a spolupracovníků účinně napomáhat hlavním účastníkům výstavby investičních celků.
  • získat si důvěru svých klientů jako dodavatel služeb, které lze efektivněji realizovat v menší soukromé společnosti.
  • rozvíjet vlastní know-how ve specifických poradenských oblastech.
  • využitím zkušeností svých pracovníků a vazbou na další renomovaná odborná pracoviště účinně podporovat celý průběh výstavby.
[nahoru]

Lidský potenciál

EgC disponuje týmem odborníků, kteří jsou schopni se velmi dobře orientovat v oblastech svého působení. Získali neocenitelné zkušenosti z realizace velkých investičních celků. Pracovníci společnosti jsou schopni působit na celém území republiky, podle potřeb klientů. Vzhledem k nedostatku pracovníků s uvedenými zkušenostmi a praxí, společnost buduje a vyhledává další pracovníky s vhodným zaměřením a vzděláním, kteří jsou po zapracování schopni samostatně pracovat na potřebných pozicích.
[nahoru]

Integrovaná linie nabídky

EgC nabízí integrovaný komplex služeb pro realizaci ucelených řešení a dlouhodobou podporu a spolupráci. V rámci postupného budování svého know-how a naplnění svého strategického zaměření, integruje další související činnosti pro dosažení opravdu komplexní nabídky svých služeb.
[nahoru]